Kalendarium    

Kalendarium ważniejszych wydarzeń z historii III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach:

KALENDARIUM