Aktualności    

Zarządzenie Prezydenta Miasta oraz lista stypendystów PRYMUS znajduje się na stronie UM Katowice: http://www.katowice.eu/Strony/Wyniki-Prymus-I-V-edycja.aspx

2014-09-11

Zebrania z rodzicami uczniów klas Ic i Id (i tylko tych) odbędą się 11.09.2014 (czwartek) o godzinie 16:00.

2014-09-08

Kiermasz używanych podręczników odbędzie się 04.09 (czwartek).

2014-08-25

- godz. 8:00 (dla zainteresowanych) - Msza Święta w Kościele Parafialnym przy ulicy Sokolskiej
- godz. 9:15 uczniowie klas pierwszych: uroczystość rozpoczęcia roku w auli, uczniowie klas 2. i 3. spotkania z Wychowawcami w salach lekcyjnych,
- ok. godz. 10:00 uczniowie klas pierwszych: spotkania z Wychowawcami w salach lekcyjnych; uczniowie klas 2. i 3. uroczystość rozpoczęcia roku w auli.

Rok szkolny rozpoczynamy, oczywiście, 01.09.

2014-08-25

Zapraszmy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2014/2015.

2014-09-11

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do naszego liceum potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie dokumentów wymienionych w terminarzu rekrutacji. Dla ułatwienia podajemy je też w dalszej części artykułu.

2014-07-03

Świadectwa maturalne wydawane będą w dniu 27 czerwca 2014r. Więcej informacji w dalszej części artykułu.

2014-06-25

Zespoły polonistów i matematyków Mickiewicza przygotowały teksty o swoich przedmiotach. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

2014-06-20

W sekcji Informator ucznia został opublikowany wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/15.

2014-06-17