Aktualności    

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do naszego liceum potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie dokumentów wymienionych w terminarzu rekrutacji. Dla ułatwienia podajemy je też w dalszej części artykułu.

2014-07-03

Świadectwa maturalne wydawane będą w dniu 27 czerwca 2014r. Więcej informacji w dalszej części artykułu.

2014-06-25

Zespoły polonistów i matematyków Mickiewicza przygotowały teksty o swoich przedmiotach. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

2014-06-20

W sekcji Informator ucznia został opublikowany wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/15.

2014-06-17

Od dnia 26 kwietnia 2014r nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Mickiewicza. Dojazd do III LO będzie utrudniony, ale nadal możliwy.

2014-04-27