Aktualności    

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/18 dostępny jest w sekcji Informator Ucznia.

2017-07-14

Kandydaci zakwalifikowani do naszego liceum są zobowiązani dostarczyć ORYGINAŁY ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM oraz ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO do dnia 13 lipca 2017 r. w godz. 10:00 - 13:00 do sali nr 12 na parterze.

2017-07-10

W dniu 30 maja 2012r. na sesji Rady Miasta Katowice została podjęta uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „PRYMUS”

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

2017-07-05

Dziękujemy naszym uczniom za cały rok intensywnej pracy i życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz wielu niezapomnianych przygód.

Do zobaczenia we wrześniu.

2017-06-07

Przypominamy, że termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły dla kandydatów do klasy Pre-IB upływa 2 czerwca 2017r.

2017-06-01