Aktualności

Spotkanie z Johnem Spence

21. listopada uczniowie klasy IIIA uczęszczający na zajęcia biznesu w naszej szkole mieli okazję uczestniczyć w warsztatach poprowadzonych przez amerykańskiego przedsiębiorcę i konsultanta biznesowego ponad 100. najważniejszych CEO międzynarodowych firm.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU

Strony wyraziły gotowość współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych, dydaktycznych, popularyzatorskich, kulturalnych i społecznych, w tym w szczególności warsztatów dydaktycznych, debat, sympozjów i wykładów gościnnych, adresowanych do społeczności szkolnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach oraz społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

II Forum Samorządów Szkolnych

Uczniowie reprezentujący katowickie szkoły ponadgimnazjalne omawiali m. in. przedsięwzięcia organizowane na terenie szkoły i w środowisku lokalnym oraz dyskutowali na temat współpracy z organizacjami pożytku publicznego i Miastem Katowice.

Strony